Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

         

Get Adobe Flash player

       
             
         
首頁/師資搜尋/師資介紹
徐玉珍
現職
專長舞蹈

師資介紹

經歷:第二任高雄市舞蹈教師協會會長

            高雄女子監獄舞蹈教師

             高雄市中正國小、苓雅國中、樹德家商、屏東明正國中舞蹈班指導教師

教授課程: 106秋-成人敦煌舞,106暑-成人敦煌舞,106春-成人敦煌舞

學院
屬性
區域
學系
學程
課程
鳳山分校
實體
台灣南部
佛教文化弘法學系
佛教藝術應用學程
鳳山分校
實體
台灣南部
佛教文化弘法學系
佛教藝術應用學程
鳳山分校
實體
台灣南部
佛教文化弘法學系
佛教藝術應用學程