Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

         

Get Adobe Flash player

       
             
         
首頁/師資搜尋/師資介紹
妙辰法師
現職
專長

師資介紹

  

教授課程: 佛學課10801,佛學班10702

學院
屬性
區域
學系
學程
課程
新竹分校
實體
台灣北部
人間佛教學系
經教修持學程
新竹分校
實體
台灣北部
人間佛教學系
經教修持學程